อีเมล: sales@packagingbag5.com
โทรศัพท์: +86-752-3366352